Strona głównaO projekcie

Kapitał społeczny dla gospodarki

Od 1 maja 2011 r. PKPP Lewiatan wraz z partnerem Deloitte Advisory Sp. z o.o. realizuje projekt "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy numer na podstawie umowy UDA-POKL 02.01.02-00-008/10.
Głównym celem projektu jest promocja wśród przedsiębiorców sposobów planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami jako aspektu kluczowego dla właściwej realizacji działań społecznie odpowiedzialnych i budowania kapitału społecznego na poziomie firmy.
Projekt stanowi kontynuację projektu Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach realizowanego przez PKPP Lewiatan, ZZ Solidarność oraz firmę Deloittte od kwietnia 2009 r. do końca września 2010 r.
W projekcie wypracowane, przetestowane i spopularyzowane zostaną narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako elementu niezbędnego do efektywnej realizacji działań CSR. Wartością dodaną projektu jest opracowanie narzędzi i zestawu DP do samodzielnego, bezpłatnego wykorzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Usługi w tym zakresie są dostępne na rynku, ale ich cena jest bardzo wysoka, co stanowi barierę korzystania z nich dla większości firm.
Projekt trwa do końca lutego 2014.

Budżet projektu to: 3 148 192,50 zł.
Koordynator projektu: Zbigniew Gajewski
www.odpowiedzialnafirma.pl

Videoinformacje

Newsletter

Reklama