Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Lider dialogu z interesariuszami - konkurs na najlepsze praktyki CSR w zakresie dialogu z interesariuszami

Lider dialogu z interesariuszami - konkurs na najlepsze praktyki CSR w zakresie dialogu z interesariuszami

14.02.2014

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które realizują projekty CSR skoncentrowane na prowadzeniu dialogu z interesariuszami lub też projekty, których ważnym elementem składowym jest dialog z interesariuszami. Ich działania mają posłużyć innym podmiotom gospodarczym jako przykład aktywności w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest promocja stałego, partnerskiego dialogu z interesariuszami, a także dialogu z interesariuszami jako wstępnego i niezbędnego warunku realizacji dobrych praktyk w innych obszarach CSR. Konkurs ma inspirować biznes do budowania coraz lepszych relacji ze swoim otoczeniem.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl, w którym należy opisać zrealizowany projekt - przedmiot współpracy oraz efekty działania, a także odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących planowania działań, ich realizacji, ewaluacji i komunikacji.

Nadesłane projekty zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursu. W jej skład wchodzą eksperci Konfederacji Lewiatan oraz Deloitte.

Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 17.02.2014 r. do 17.03.2014 r. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni podczas konferencji "Czy w biznesie mamy deficyt dialogu?", która odbędzie się w dniu 25.04.2014 roku w Warszawie. Wyróżnione projekty będą szeroko promowane przez Konfederację Lewiatan.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami konkursu są Great Place to Work Institute, CR Navigator oraz CSR Info.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wraz z metodyką oceny praktyk dostepne sa poniżej.

Konkurs "Lider dialogu z interesariuszami" jest częścią projektu "Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR" realizowanego przez Konfederację Lewiatan oraz Deloitte, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 


Dokumenty do pobrania

1. LIDER-DIALOGU-Z-INTERESARIUSZAMI-Regulamin.docx
2. 2-LIDER-DIALOGU-Z-INTERESARIUSZAMI-Metodyka-oceny-i-formularz-zgloszeniowy.doc

Videoinformacje

Newsletter

Reklama