Strona głównaO projekcieAktualności

Aktualności

Kapitalizm trzeba zreformować

Kapitalizm trzeba zreformować

28.04.2014

Według ubiegłorocznego Global Wealth Report 46 proc. światowego bogactwa należy do 1 proc. najbogatszych mieszkańców globu. Historia dowodzi, że dramatyczne nierówności zawsze doprowadzały do radykalnych zmian społecznych, ustrojowych i gospodarczych. Dlatego nawołujemy biznes do samoograniczenia, samoregulacji i odpowiedzialności społecznej - to wniosek z konferencji Lewiatana "Czy firmy prowadzą uczciwy dialog z interesariuszami", którą Konfederacja Lewiatan zorganizowała 25.04.2014 r. w Warszawie.

Konferencja była finalnym etapem projektu ?Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce z wykorzystaniem narzędzi CSR?, który Lewiatan wraz z firmą Deloitte prowadził przez ostatnie 3 lata. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Wyszliśmy z założenia, że skoro niski kapitał społeczny jest bardzo poważną barierą rozwoju gospodarczego i społecznego w Polsce, przedsiębiorcy nie mogą czekać, aż państwo rozwiąże problem - tłumaczy Zbigniew Gajewski, koordynator projektu i z-ca dyrektora generalnego Lewiatana. - Mając duże możliwości wpływu na postawy dorosłych pracujących Polaków powinni podnosić kapitał społeczny w swoich firmach, a idea CSR i jej wypracowane dotąd narzędzia wyraźnie temu sprzyjają.

Jednym z fundamentów idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw jest uczciwy i stały dialog firmy z wszystkimi, którzy mają na nią jakiś wpływ (przede wszystkim z pracownikami, klientami, dostawcami i otoczeniem społecznym). Są oni nazywani interesariuszami. 

W ramach projektu ponad 200 firm uczestniczyło w warsztatach na temat skutecznych sposobów prowadzenia takiego dialogu. Opracowane zostało bezpłatne narzędzie on-line (dostępne na stronie www.odpowiedzialnafirma.pl), dzięki któremu firmy mogą przygotować mapę swoich interesariuszy i lepiej zarządzać dialogiem z nimi.

Celem projektu było też inspirowanie firm do takiej współpracy z organizacjami pozarządowymi, która wykracza poza filantropię i przynosi korzyści obu stronom. Chodziło o wspólne projekty społeczne i biznesowe angażujące pracowników firm i działaczy organizacji. Zorganizowany w ubiegłym roku konkurs na dobre praktyki w tym obszarze pokazał, że dobrze przemyślana kooperacja obu sektorów pomaga rozwiązywać konkretne problemy społeczne, a zdarza się - choć rzadziej - że także czysto biznesowe.

10 przedsiębiorstw zróżnicowanych geograficznie, a także co do branży i wielkości, skorzystało ze wsparcia Deloitte we wdrażaniu strategii CSR. - Mogły one dzięki temu uporządkować swoje procesy zarządcze i relacje z interesariuszami w zgodzie z ideą społecznej odpowiedzialności - wyjaśnia Jacek Kuchenbeker, koordynator projektu z Deloitte. - Choć projekt się kończy, będziemy nadal obserwować, jak udzielone wsparcie przekłada się na wyniki biznesowe tych firm. 

Podczas konferencji ogłoszono ponadto wyniki konkursu Lewiatana i Deloitte na najciekawsze praktyki dotyczące dialogu firm z ich interesariuszami. Większość zgłoszonych przez firmy dobrych praktyk zostało bardzo wysoko ocenionych przez kapitułę konkursu, o zwycięstwie zadecydowały minimalne różnice.

W kategorii małych firm kolejne miejsca zajęły:
1. 2PiGroup za praktykę "Działania wspierające szerzenie wiedzy na temat gazu łupkowego",
2. HORUS Innowacyjne Materiały Przemysłowe za praktykę "Bądź widoczny ? bądź bezpieczny",
3. KPM Group Łukasz Olechnowicz za praktykę "Regularny dialog z wybranymi grupami interesariuszy".

W kategorii średnich firm kolejne miejsca zajęły:
1. Polskie LNG za praktykę "Dialog społeczny Polskiego LNG SA",
2. WESSLING Polska "Program dla Rodziców",
3. Abbvie Polska za praktykę "Zdrowi ? Aktywni ? Konstruktywni".

W kategorii dużych firm kolejne miejsca zajęły:
1. Orange Polska za praktykę "Dialog z interesariuszami w Orange Polska",
2. Tesco Polska za praktykę "Do poprawki",
3. PKO Bank Polski za praktykę "Rotunda 2013".
Microsoft otrzymał wyróżnienie za praktykę "Dialog z interesariuszami polskiego oddziału Microsoft".

Konferencja i konkurs odbyły się pod patronatem Ministerstwa Gospodarki oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerami konferencji i konkursu były Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Great Place to Work Institute, CR Navigator oraz CSR Info.

Henryka Bochniarz, prezydent Lewiatana tłumaczyła w swoim wystąpieniu, dlaczego Lewiatan jest aktywnym promotorem CSR. - Jesteśmy organizacją liberalną, ale nie uważamy, że celem gospodarki jest sama gospodarka i zysk. To wszystko ma służyć społeczeństwu. Dlatego popieramy konieczność uwzględniania przez biznes wymogów środowiskowych i potrzeb społecznych - mówiła. - CSR to jedna z dróg do naprawy demokratycznego kapitalizmu, który jak na razie jest może niedoskonałym, ale jedynym skutecznym modelem gospodarczym respektującym demokrację i prawa jednostek.

Jednym z rezultatów projektu jest poradnik dla przedsiębiorców "Dialog z interesariuszami. Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym?", który (podobnie jak inne materiały) można pobrać z zakładki tutaj.
 

Videoinformacje

Newsletter

Reklama