Strona głównaO projekcieAktualnościCele projektu

Cele projektu

Projekt stanowi kontynuację projektu Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach realizowanego przez PKPP Lewiatan, ZZ Solidarność oraz firmę Deloittte od kwietnia 2009 r. do końca września 2010 r.

Konkurs na Dobre Praktyki CSR realizowany w poprzednim projekcie wykazał, że większość firm nie kształtuje swoich społecznie odpowiedzialnych działań w wyniku dialogu. Interakcja z intersariuszami ma charakter bardzo ograniczony i jednostronny. Nieliczne firmy przygotowują szczegółowe mapy interesariuszy, monitoruja ich oczekiwania i uwzględniają je w strategiach CSR. Poziom dialogu firm z interesariuszami znacznie odbiega od praktyk i postulatów zgłaszanych w krajach rozwiniętych.

Brak umiejętności i nieprzywiązywanie wagi do prowadznia dialogu z interesariuszami firmy, zarówno w kształtowaniu strategii CSR jak i bieżącej działalności firmy jest głównym problemem na który odpowiada projekt.
W projekcie wypracowane, przetestowane i spopularyzowane zostaną narzędzia planowania i prowadzenia dialogu z interesariuszami, jako elementu niezbędnego do efektywnej realizacji działań CSR. Dodatkowo pokażemy, że współpraca firm i NGO stwarza możliwości wykreowania innowacyjnych rozwiązań i form działania, jak również rzeczywistego wpływania na poziom KS w Polsce. Wartością dodaną projektu jest opracowanie narzędzi i zestawu DP do samodzielnego, bezpłatnego wykorzystania w mapowaniu interesariuszy, planowaniu i prowadzeniu dialogu przez wszystkie zainteresowane podmioty. Usługi w tym zakresie są dostępne na rynku, ale ich cena jest b. wysoka, co stanowi barierę korzystania z nich dla większości firm.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama