Strona głównaO projekcieRezultaty projektu

Rezultaty projektu

Zakładane rezultaty projektu:

- Wzrost umiejętności prowadzenia dialogu z interesariuszami z wykorzystaniem narzędzi wypr. w projekcie przez 160 firm - ucz. warsztatów i  konsultacji telefonicznych;

- Wzrost świadomości znaczenia prowadzenia dialogu z interesariuszami wśród 3000 firm-odbiorców publikacji i ucz. konferencji - Diagnoza stanu współpracy firm i NGO (przed i po proj.) dzięki realizacji badania

- Nawiązanie współpracy miedzy 100 firmami a NGO w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu CSR

 

Efektem prac projektowych w projekcie CSR I są narzędzia, które powinny pomóc w upowszechnieniu CSR w Polsce.

Zarówno metodyka oceny Dobrej Praktyki CSR jak i model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, uwzględnią realne możliwości firm w Polsce. Zostały one opisane w poradnikach planowania i realizacji działań z zakresu CSR. Poradniki adresowane są do przedsiębiorców, którzy swoje zaangażowanie społeczne chcą realizować racjonalnie i skutecznie.

Dobra praktyka CSR - element strategii firmy

Model rozwoju społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa

Błędy i bariery w dialogu firm z ineteresariuszami firm w Polsce

Raport nt. współpracy NGO i biznesu

Biznes i NGO

Dialog z interesariuszami

Ocena zmiany jakości współpracy biznesu i NGO

Videoinformacje

Newsletter

Reklama