Strona głównaO projekcieZespół projektowy

Zespół projektowy

Zbigniew Gajewski, koordynator projektu, Z-ca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan

 
Zbigniew Gajewski, koordynator projektu, Z-ca Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan

Politolog, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Współtworzył dziennik Nowa Europa oraz miesięcznik Businessman Magazine, gdzie był z-cą red. naczelnego i przez wiele lat pisał artykuły o tematyce biznesowej. Później pracował jako menedżer wydawniczy, w tym wydawca kilku magazynów kobiecych (m.in. Pani, Uroda). Stworzył pierwszy w Polsce komercyjny portal internetowy dla kobiet i towarzyszący mu program telewizyjny.

Od 2002 r. prowadzi własną firmę Image Team, zajmującą się kreowaniem wizerunku korporacyjnego i szkoleniami w tym zakresie.

Od początku 2006 roku jest dyrektorem departamentu Public Relations w Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a od czerwca 2010 r. Z-cą Dyrektora Generalnego PKPP Lewiatan. Członek jury w najważniejszych konkursach branży PR. Od 2009 r. Przewodniczący Grupy ds. Promocji CSR w Zespole Rządowym poświęconym Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Urlopy spędza zwiedzając świat na pokładach jachtów morskich.

Adam Kołaczyk - Koordynator Projektu Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 
Adam Kołaczyk - Koordynator Projektu Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte
W projekcie ?Promocja zaangażowania przedsiębiorstw w budowę kapitału społecznego w Polsce poprzez wykorzystanie narzędzi CSR" odpowiedzialny za nadzór nad całością prac projektowych realizowanych przez Deloitte oraz współpracę z PKPP Lewiatan.
Odpowiedzialny jest za usługi Działu Zarządzania Ryzykiem Deloitte dla sektora finansowego na obszarze Europy Środkowej. Jego doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie ryzykiem i zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. Prowadził projekty wdrożeniowe Nowej Umowy Kapitałowej (metody standardowe i zaawansowane), dyrektywy MiFID, wyceny i rachunkowości instrumentów finansowych zgodnie z MSSF, w tym tworzenie rezerw na kredyty, rachunkowość instrumentów pochodnych i zabezpieczeń, sekurytyzację, transakcje strukturyzowane i programy opcji menedżerskich. Odpowiadał również za rozwój i wdrażanie systemów informatycznych wspierających zarządzanie ryzykiem, tworzenie rezerw na ekspozycje kredytowe, wycenę według efektywnej stopy procentowej, wycenę instrumentów pochodnych oraz prowadzenie rachunkowości zabezpieczeń. Prowadził również projekty z zakresu zarządzania ryzykiem dla klientów spoza sektora usług finansowych, związane przede wszystkim z ryzykiem kursowym i towarowym.

Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

 
Jacek Kuchenbeker, Starszy Menedżer, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Dysponuje blisko 7-letnim doświadczeniem w świadczeniu szerokiego zakresu usług doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności w obszarze szeroko rozumianego ładu korporacyjnego. Specjalizuje się w zakresie systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem, zarządzania ryzykiem nadużyć oraz budowy pożądanej kultury organizacyjnej, w tym jej aspektów etycznych i działań stanowiących o społecznie odpowiedzialnym wymiarze funkcjonowania przedsiębiorstw.

Jest ekspertem w obszarze etyki oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Wspiera klientów w procesie budowy strategii społecznego zaangażowania, formułowania rozwiązań służących jej realizacji, w tym raportowaniu, a także ewaluacji prawidłowości i efektywności działań podejmowanych w ramach przyjętej strategii.

Koordynował po stronie Deloitte działania podejmowane we współpracy z PKPP Lewiatan oraz NSZZ Solidarność w projekcie ukierunkowanym na rozwój CSR w przedsiębiorstwach. Bierze także udział w pracach Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw pod przewodnictwem wiceministra gospodarki Rafała Baniaka.
Aktywnie uczestniczy w projekcie RESPECT Index organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, w którym odpowiada m.in. za przeprowadzenie niezależnych audytów w spółkach ubiegających się o wejście w skład Indeksu Jest członkiem Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych (IIA) oraz ACFE. Posiada certyfikat CFE (Certified Fraud Examiner).

Anna Turowska, ekspertka merytoryczno-finansowa, PKPP Lewiatan

 
Anna Turowska, ekspertka merytoryczno-finansowa, PKPP Lewiatan
Ekonomistka, absolwentka SGPiS (obecnie SGH). Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego w Polsce i za granicą. Od roku 1999 prowadzi wraz z mężem działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dla firm.

W latach 2005-2008 specjalistka ds. kontroli strony finansowej projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Biegle posługuje się językiem niemieckim, angielskim
i rosyjskim oraz dobrze językiem hiszpańskim.

Mężatka, ma dwie córki. Interesuje się współczesną literaturą polską i hiszpańską, teatrem. Uprawia rekreacyjnie pływanie.

Michał Dżoga, koordynator merytoryczny, PKPP Lewiatan

 
Michał Dżoga, koordynator merytoryczny, PKPP Lewiatan
Ekonomista, absolwent kierunku Stosunki Międzynarodowe w Szkole Głownej Handlowej w Warszawie. Przez 5 lat pracował w Zespole Doradców Prezydenta RP prowadząc edukacyjne projekty społeczne z zakresu nowych technologii. W latach 2004-2007 jako doradca Prezesa Zarządu Grupy TP stworzył i prowadził Fundację Grupy TP (znaną dziś pod nazwą Fundacja Orange). Następnie pracował jako menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem firmy Deloitte, gdzie stworzył zespół ds. Odpowiedzialnego Biznesu oraz wspólnie z PKPP Lewiatan opracował koncepcję projektu ? Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach". Od tamtej pory Michał jest ściśle związany z projektem, kierując pracami Zespołu Ekspertów CSR w PKPP Lewiatan.

W 2010 roku Michał objął stanowsko Dyrektora Corporate Affairs Intel Corporation w Europie Środkowo-Wschodniej. Od tego roku odpowiada też za strategię Intela w dziedzinie nauk ścisłych w regionie EMEA (Europe, Middle East and Africa) oraz wspierania przedsiębiorczości. Jego obowązki obejmują kontakty z rządami, utrzymywanie relacji z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi jak i wsparcie biura firmy w Brukseli.

Michał jest instruktorem narciarstwa, lubi grać w tenisa oraz słuchac muzyki operowej. Urlopy najchętniej spędza w Polskich górach.

 

Iwona Wcisło, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 
Iwona Wcisło, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Odpowiada za świadczenie usług doradczych w zakresie ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem, audytu wewnętrznego, systemów kontroli wewnętrznej, a także nadużyć gospodarczych. W dotychczasowej pracy zawodowej zrealizowała wiele złożonych projektów audytowych dotyczących poprawności funkcjonowania systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, a także wykrywania nadużyć w licznych strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstw. Dysponuje 8-letnim doświadczeniem zawodowym zdobytym w wiodących polskich przedsiębiorstwach działających w różnych branżach. Aktywnie uczestniczy w projekcie organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie - RESPECT Index, w którym odpowiada m.in. za przeprowadzanie weryfikacji w spółkach aspirujących do wejścia w skład Indeksu. Posiada zawodowy certyfikat audytora wewnętrznego (CIA, Certified Internal Auditor). W Deloitte od 2010 roku.

Magdalena Kowalewska, Starszy Koordynator, Dział Marketingu i Relacji z Klientami Deloitte

 
Magdalena Kowalewska, Starszy Koordynator, Dział Marketingu i Relacji z Klientami Deloitte
Odpowiedzialna za korporacyjną strategię społecznej odpowiedzialności biznesu. Koordynator działań z zakresu komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej.
Wspierała działania promocyjne w ramach wspólnego projektu Deloitte, PKPP Lewiatan oraz NSZZ Solidarność, ukierunkowanego na rozwój CSR w przedsiębiorstwach. Obecnie uczestniczy w organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie RESPECT Index, w którym odpowiedzialna jest ze strony Deloitte za działania z obszaru komunikacji. Przedstawiciel Deloitte w Programie Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czego efektem są m.in. liczne publikacje dotyczące tematyki odpowiedzialności społecznej. Koordynatorka ogólnopolskiego badania Deloitte nt. świadomości nadużyć gospodarczych.
W swojej dotychczasowej pracy zawodowej kierowała m.in. ogólnopolską kampanią społeczną poświęconą istotnemu problemowi zdrowotnemu, a także inicjatywami z zakresu public affairs. Redaktorka i autorka wielu publikacji z zakresu ochrony zdrowia. W Deloitte od 2007 roku.

Magdalena Mochoń, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 
Magdalena Mochoń, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Specjalizuje się w analizach benchmarkingowych, opracowywaniu i wdrażaniu strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, opracowywaniu i weryfikacji raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju zgodnie z wytycznymi GRI. Współpracuje także przy projektach związanych z budowaniem pożądanej kultury etycznej w organizacji.
W toku dotychczasowej kariery zawodowej pracowała w działach komunikacji i CSR, gdzie zajmowała się szeregiem zróżnicowanych zagadnień z zakresu społecznej odpowiedzialności. Do jej zadań należały m.in. analiza działań społecznych konkurencji, wdrożenie i koordynacja programu wolontariatu pracowniczego, projektowanie strategii zaangażowania społecznego marek oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi. Brała też czynny udział w rozwijaniu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w obszarze odpowiedzialności społecznej. W Deloitte od 2011 roku

Maria Gólcz, Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 
Maria Gólcz, Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem Deloitte
Wspiera projekty dotyczące przeprowadzania analiz benchmarkingowych, dokonywania przeglądów funkcjonowania firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, opracowywania i wdrażania strategii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw oraz opracowywania raportów z zakresu zrównoważonego rozwoju. Współpracuje ponadto z ekspertami Deloitte zaangażowanymi w realizację projektów ukierunkowanych na budowę pożądanej kultury etycznej w organizacji oraz wdrażanie szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. W Deloitte od 2010 roku.

Izabela Dyakowska, ekspertka

 
Izabela Dyakowska, ekspertka
Ekspertka wolontariatu, wolontariatu pracowniczego i społecznego zaangażowania biznesu z 13-letnim doświadczeniem na styku organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i biznesu. Specjalizuje się w budowaniu i wdrażaniu tego typu programów dedykowanych głównie przedsiębiorcom korporacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy HR, PR, Komunikacji oraz dialogu, partnerskiej współpracy i synergii rozproszonych działań.
Rekomendowana trenerka organizacji pozarządowych i biznesu w obszarze rozwoju i społecznego zaangażowania jednostek, zespołów pracowniczych, pracodawców, środowisk lokalnych w sytuacjach pomagania. Autorka wielu publikacji tematycznych i szkoleń.

Członkini Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Właścicielka firmy konsultingowej bGOOD Consulting wspomagającej - w najlepszych praktykach społecznego zaangażowania i wolontariatu pracowniczego - ludzi, firmy, instytucje.

Członkini kapituł; Konkursu ?Dobroczyńca Roku" (od 2004 roku członkini grupy ekspertów), KonkursU ?Dobroczyńca Powiatu Grójeckiego" (2009), konkursów wewnętrznych w korporacjach. Ekspert w Mazowieckim Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2010- ), w Zespole ds. wolontariatu w Polsce przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pro bono (2011).

Współtwórczyni pierwszego i wiodącego w Polsce programu ?Wolontariat biznesu" propagującego wolontariat pracowniczy w kraju, realizowanego od 2002 roku przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w partnerstwie z firmami: Citi Handlowy, Telekomunikacja Polska, AVIVA Commercial Union, Provident, ING Bank Śląski, Cadbury Wedel, Kredyt Bank i Warta, RWE. Inicjatorka i autorka m.in. I Ogólnopolskich Badań o Wolontariacie Pracowniczym (2008), Ogólnopolskiej Konferencji o Wolontariacie Pracowniczym (od 2006r),

Najważniejszy czas to ten spędzony z dziećmi, skąpany w emocjach, rozpoznawaniu siebie i świata na nowo, z zaangażowaniem.

Videoinformacje

Newsletter

Reklama